تبلیغات
International Top Full Contact - چارت سازمانی
استاد سمیه گل پیچ عضو هیأت رئیسه و دبیر سازمان جهانی

 دارای مدرک کارشناسی ارشد هنرهای رزمی با بیش از 15 سال

 سابقه رزمی و مربیگری در رشته های  کیک بوکسینگ
  - دفاع شخصی - بدنسازی - ایروبیک رزمی

استاد صدرالله محمدی عضو هیأت رئیسه و کمیته فنی سازمان جهانی

 دارای مدرک کارشناسی ارشد هنرهای رزمی با بیش از 15 سال

 سابقه رزمی و مربیگری در رشته های  کیک بوکسینگ
 - کاراته  - دفاع شخصی درباره سایت

آخرین عناوین

تصاویر منتخب 2

International Top Full Contact

... روش مبارزات برتر بین المللی ...

لینک های مفید

اطلاعات سایت