تبلیغات
ITFC org - کمیته ها
کمیته بین المللی گوشین هو 
با ریاست صدراله محمدی 
گوشین هو به معنی طریقت دفاع از خود میباشد که با در نظر گرفتن زیر مجموعه های آموزشی خود توانسته بخش اعظم نیروی جوان را به خود اختصاص دهد گوشین هو نه تنها هنر دفاع از خود میباشد بلکه راه و رسم زندگی در شرایط سخت (جنگلی،کوهستانی،برف و بوران،دریایی )را به شما آموزش می دهد.

http://www.kamarbandmeshki.org/

درباره سایت

آخرین عناوین

تصاویر منتخب 2

ITFC org

روش مبارزات برتر جهانی

لینک های مفید

اطلاعات سایت