انجمن    هنرهای رزمی    با بنیانگذاری آقای     فرهاد حسین زاده


انجمن بین المللی گوشین هو

ریاست استاد صدراله محمدی

گوشین هو به معنی طریقت دفاع از خود میباشد که با در نظر گرفتن
زیر مجموعه های آموزشی خود توانسته بخش اعظم نیروی جوان
را به خود اختصاص دهد
گوشین هو نه تنها هنر دفاع از خود میباشد بلکه راه و رسم زندگی در شرایط سخت (جنگلی،کوهستانی،برف و بوران،دریایی )را به شما آموزش می دهد.

درباره سایت

آخرین عناوین

تصاویر منتخب 2

International Top Full Contact

... روش مبارزات برتر بین المللی ...

لینک های مفید

اطلاعات سایت